media

media

Een stukje over het leven in mijn Tiny House is te vinden in genoeg magazine:
Genoeg magazine

Een stukje over de Tiny Thuispraktijk is te vinden in het Alkmaars weekblad:
Alkmaars Weekblad

De crowdfundingsactie van de Tiny Thuispraktijk staat ook in de Coedijckerban:
Coedijkerban

Er staat ook een stukje in de Houtkrant over de Tiny Thuispraktijk:
Houtkrant